top of page

STUDENT CORNER

Mga mag-aaral, maaari ninyong bisitahin ang mga website dito upang isulong ang inyong pag-aaral sa labas ng paaralan.

Komunikasyon sa Tahanan/Paaralan

classdojo.png

Sining sa Wikang Ingles/Pagbasa

maxscholar-learning-center.jpg

Math

envisions math.jpg
freckle.png

Lahat ng Subject

BrainPop.png
amplify science.png
nwea.jpg
kahoot.jpg
ducksters.jpg

Mga Search Engine Para sa Pananaliksik

kids search.png
kidtopia.jpg
kiddle.jpg
gogooligans.png
kid rex.jpg
The World Almanac Kids Infobase.png

Username:  ps181

Password:  digital

Teknolohiya 

google classroom.jfif
clever.png
digital passport.jpg
digital compass.jpg
interland.png
qrcode-monkey.png
classflow student.png

Computer science 

Google CS First.png
girls-who-code.jpg
scratch.png
code monkey.png
microbit.jpg
code spark.jpg
code.org.jpg
bottom of page