top of page

FACULTY/STAFF

3K
3K -003 - Ginang Martin  at Ms. Bryant
 
Bago magkindergarten
Pre K-001 - Mrs. Clay at Ms. Tillery
Prek-002 - Mrs. Vargas at Ms. Reid
 
Kindergarten
K-011 - Gng. McCormack at Gng. Glenn
K-012 - Ginang Cuevas
K-091- Ms.  Pinckney at Mr. Reagan
K-092 - Ms. Smith
1st Grade
101 - Ginang Dominiguez  at Gng. Thompson  
102 - Ms. Philogene
191 - Gng. Oakes at Gng. Prinsipe
192 -  Ms. Smith
Ika-2 Baitang
201 - Gng. Hamilton  at Gng. Raffaele
2-292- Gng. Schlesinger at G. Francis
 
 
Ika-3 Baitang
301 - Mrs. Horan at Ms. Hardeen
302 - Gng. Cumberbatch
391 - G. Vialet at Ms. Sue
3-292 - Gng. Schlesinger at G. Francis
Ika-4 na Baitang  
401 - Mrs. Mir at Ms. Freeman at Ms. Moore
402 -  Gng. Mohamed at Gng. Ford
491 - G. Ahrens at Kaur
492 - Mrs. Sidial at Ms. Tiana
 
Ika-5 Baitang
501 - Gng. Khafaga at Gng. Outcault
502 - Ms. Keller
592 - Ginang Sidial at  Ms. Tiana
591 - G. Ahrens at Kaur
Choral Music/Instrumental
Ms. Bradshaw

Edukasyong Pisikal
Mr. Clark
 
Keyboard
Ginoong Norman
 
Teknolohiya/
Computer science
Ms. Gordon
 
ENL/ESL
Ms. Pyram


 
bottom of page